Księgowość & Kadry

Znamy rachunkowość.

Wsparcie w tym obszarze jest skierowane głównie do osób stawiających pierwsze kroki w biznesie i dysponujących nowatorskim pomysłem. Nasi eksperci pomogą w wyborze optymalnego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zaproponują sprawdzone rozwiązania w polityce zatrudnienia.

W zakresie naszych kompetencji znajdują się w szczególności działania polegające na:

  • prowadzeniu ksiąg rachunkowych dla spółek kapitałowych
  • przygotowaniu deklaracji na potrzeby podatku PIT, CIT oraz VAT
  • dokonywaniu rozliczeń  z ZUS
  • doradztwie w zakresie polityki rachunkowości
  • wsparciu w trakcie kontroli skarbowej lub audycie gospodarczym

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszych usług napisz.