przygotować profesjonalny biznesplan

Zakładając firmę lub rozpoczynając nowe przedsięwzięcie gospodarcze w wielu wypadkach będziesz zobowiązany do przygotowania planu biznesowego. Jest to dokument o znaczeniu strategicznym, określającym kierunki podejmowanych działań.

Tworząc business plan należy mieć na uwadze wymagania i potrzeby osób zainteresowanych jego treścią. Instytucje kredytowe, inwestorzy, właściciele kierują się odmiennymi kryteriami i kładą nacisk na kwestie istotne z ich punku widzenia.

W swojej praktyce mieliśmy przyjemność pomagać  przedstawicielom zarówno firm rodzinnych, funduszom venture capital jak i inwestorom prywatnym. Wiemy na jakich aspektach skupiają największą uwagę i co wpływa na podejmowane przez nich decyzje. Do naszych kompetencji w tym obszarze należy:

  • przeprowadzenie wymaganych analiz i badań
  • opracowanie strategii działania
  • wyznaczenie kamieni milowych
  • wsparcie w opracowaniu modelu biznesowego
  • stworzenie projekcji przepływów pieniężnych
  • weryfikacja przyjętych założeń wraz z propozycjami modyfikacji

Korzystając z usług Equity Labs masz pewność, że otrzymasz pełny, kompletny i profesjonalnie przygotowany dokument. Zainwestuj w swój biznes i rozpocznij z nami współpracę.