przeprowadzić szkolenia i warsztaty

Fundamentem stojącym za sukcesem niemal każdej firmy jest dążenie do nieustannego poszerzenia wiedzy oraz podnoszenia kompetencji. Nabywanie nowych umiejętności i stosowanie ich w praktyce pozwala na znaczne zwiększenie konkurencyjności prowadzonej działalności względem innych podmiotów na rynku.

Znając i rozumiejąc zasady gry w biznesie łatwiej i szybciej zrealizujesz swoje plany. Podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z inwestorami, menedżerami oraz funduszami inwestycyjnymi. Zakres tematyczny szkoleń i warsztatów dotyczy następujących zagadnień:

  • źródła finansowania przedsiębiorstw
  • zabezpieczenie transakcji handlowych w obrocie gospodarczym
  • metodyka sporządzania planu biznesowego na potrzeby inwestorów
  • umowy inwestycyjne z start-upami
  • negocjacje w obrocie gospodarczym
  • zewnętrzne i wewnętrzne strategie rozwoju przedsiębiorstw
  • planowanie strategiczne w firmie

Przedstawiony wyżej katalog nie stanowi pełnej oferty i na specjalne życzenie klienta możemy przygotować szkolenie bądź warsztat o określonej tematyce, zgodnej z przedmiotem naszej specjalizacji.