wyemitować obligacje

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa może odbywać się z wykorzystaniem instrumentów o charakterze dłużnym. Jednym nich są obligacje korporacyjne  umożliwiające pozyskiwanie kapitału od inwestorów. Znalazły one szerokie zastosowanie na rynku, zwłaszcza w branży deweloperskiej.

Umiejętne przeprowadzenie procesu emisji dostarcza emitentowi środków na warunkach korzystniejszych niż kredyt bankowy lub leasing. Zakres świadczonych przez nas usług odnośnie obligacji obejmuje:

  • określenie celów i warunków emisji
  • pomoc w wyborze rodzaju emitowanych obligacji
  • stworzenie wymaganej dokumentacji (oferty nabycia, uchwały)
  • wsparcie zarządu w procesie emisji
  • nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem emisji

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana wyemitowaniem obligacji celem finansowania planowanego przedsięwzięcia skontaktuj się z nami. Pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania i zapewnimy wsparcie przy jego wdrożeniu.