opracować strategię wzrostu

Jednym z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za rozwój firm jest strategia działania. W zależności od sytuacji w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo oraz kursu obranego przez zarządzających, wykorzystywane są odmienne narzędzia.

Jesteśmy przekonani, że najlepsze rezultaty dla każdej firmy, bez względu na etap jej rozwoju, przynosi zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Naszym partnerom dostarczamy sprawdzone rozwiązania pozwalające m.in. na poprawę wyników finansowych (wzrost marży ze sprzedaży, zmniejszenie kosztów) oraz konkretnych wskaźników (EBITDA, ROI, IRR).

W ramach opracowanej przez nas strategii otrzymasz dokument obejmujący m.in. następujące zagadnienia:

  • analizę obecnej sytuacji przedsiębiorstwa (prawna, finansowa, biznesowa, podatkowa)
  • identyfikację mocnych i słabych stron firmy
  • analizę otoczenia konkurencyjnego
  • pomoc w opracowaniu misji, wizji oraz wartości
  • wyznaczenie kamieni milowych projektów
  • opracowanie strategi sprzedażowej
  • stworzenie projekcji przepływów pieniężnych
  • przygotowanie budżetu inwestycji
  • nadzór nad wdrożeniem strategii

Proponowane przez nas działania mają na celu wykonanie wyznaczonych planów oraz prowadzą do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa dla wspólników. Sprawdź jakie kroki możemy podjąć w Twojej firmie.