Projekty PPP

Wspieramy partnerów prywatnych i publicznych w projektach PPP. 

Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego stają się coraz bardziej popularne wśród samorządów oraz przedsiębiorców. Każda ze stron może osiągnąć wymierne korzyści na wielu płaszczyznach.

Partner publiczny zyskuje kluczową infrastrukturę i wypełnia nałożone na niego zadania publiczne . Z kolei partner prywatny zapewnia sobie stały dopływ gotówki w długoterminowej perspektywie oraz wzmacnia swoją reputację w branży. Eksperci z Equity Labs,  w obszarze projektów ppp:

  • tworzą kompleksową dokumentację projektową,
  • biorą w udział w negocjacjach warunków przedsięwzięcia,
  • doradzają przy podziale zadań i ryzyk w projekcie,
  • zapewniają bieżące doradztwo na każdym etapie wykonania umowy,
  • koordynują pracę pozostałych komórek zaangażowanych w prace.
Specjaliści przewidują dynamiczny rozwój rynku ppp w Polsce w najbliższych latach. Warto już teraz pomyśleć o przyszłości i zaangażować się w te nowatorskie przedsięwzięcia. Napisz do nas i zdobądź więcej szczegółowych informacji.