Finanse przedsiębiorstw

Zarządzamy finansami przedsiębiorstw.

Wraz z rozwojem firmy stopniowym zmianom ulegają dotychczasowe zasady wydatkowania środków oraz polityka inwestycyjna. Ponadto realizowane projekty charakteryzują się wyższym stopniem skomplikowania i wymagają dogłębnej analizy. W pewnym momencie posiadana wiedza i doświadczenie nie wystarczają na dokonanie prawidłowej ocena ryzyka i potencjalnych korzyści.

W celu wsparcia przedsiębiorców w budowaniu efektywnych i rentownych przedsięwzięć zespół Equity Labs opracował specjalny pakiet usług. Bazując na zdobytym doświadczeniu oraz interdyscyplinarnej wiedzy oferujemy:

  • wspieranie pionów finansowych firm
  • budowanie modeli finansowych na potrzeby inwestycji
  • badanie opłacalności projektów inwestycyjnych
  • tworzenie projekcji przepływów pieniężnych
  • opracowanie strategii finansowej przedsiębiorstwa
  • przygotowanie analizy wskaźnikowej firmy

Korzystając z naszych usług możesz zminimalizować ryzyko niepowodzenia inwestycji lub niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Napisz do nas, żeby dowiedzieć się więcej.