zbadać zdolność rejestracyjną patentu lub znaku towarowego

Zabezpieczenie praw własności intelektualnej należących do przedsiębiorstwa powinno stanowić dla zarządu, wspólników, inwestorów jedno z podstawowych zadań do wykonania. W branżach zaawansowanych technologicznie (np. medycyna, farmacja, energetyka) jest to szczególnie ważnie aspekt, ponieważ może zadecydować o ostatecznym sukcesie firmy lub jej porażce.

Trzeba mieć również świadomość, że działania te  wpływają na wycenę oraz pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Firma  dysponująca właściwie udokumentowanymi i prawnie chronionymi innowacjami w oczach inwestorów jest nieporównywalnie bardziej atrakcyjna i warta uwagi. W ramach naszej oferty zapewniamy:

  • badanie zdolności patentowej wynalazków
  • badanie zdolności ochronnej wzorów użytkowych oraz znaków towarowych
  • badanie zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych
  • weryfikację polskich i zagranicznych baz danych urzędów patentowych
  • możliwość złożenia aplikacji w polskim i europejskim urzędzie patentowym oraz w innych wybranych państwach (USA, Japonia, Norwegia i inne)

Warto zainwestować swoje fundusze w uzyskanie właściwej ochrony i bezpiecznie korzystać ze stworzonych rozwiązań, nie martwiąc się jednocześnie o potencjalne roszczenia ze strony konkurencji.