przeprowadzić badanie due diligence

Zespół Equity Labs przygotuje dla Ciebie kompleksowy raport na temat sytuacji wybranego przez Ciebie przedsiębiorstwa. W przeprowadzonym badaniu due dilligence  znajdziesz wiele informacji, które pomogą w podjęciu właściwej decyzji. W ramach takiej analizy zdobędziesz wiedzę na temat:

  • aktów założycielskich (analiza umowy spółki lub statutu)
  • kluczowych umów zawartych z kontrahentami
  • stanu prawnego nieruchomości
  • stanu prawnego ruchomości (maszyn, urządzeń,samochodów)
  • przysługujących praw własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe)
  • toczących się postępowaniach sądowych, administracyjnych, monopolowych
  • sprawach pracowniczych
  • zobowiązaniach podatkowych

Co więcej, w raporcie wskażemy i wyjaśnimy najpoważniejsze ryzyka związane z konkretną transakcją. Dostarczone wiadomości rozwieją Twoje wątpliwości oraz znaczenie ułatwią negocjacje z drugą stroną.