uzyskać finansowanie

Pozyskanie środków finansowych przez młode przedsiębiorstwa stanowi duże wyzwanie. Instytucje kredytowe niechętnie dzielą się posiadanym kapitałem. Wynika  to z faktu, że start-upy mają krótką historię kredytową oraz nie generują odpowiedniego poziomu gotówki.

Natomiast otrzymanie finansowania za pośrednictwem funduszy europejskich i krajowych wymaga spełnienia licznych kryteriów dostępu, a procedura charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania. W rezultacie wiele projektów o dużym potencjale rozwoju nie korzysta z tych form wsparcia.

Mając na uwadze wspomniane potrzeby przygotowaliśmy specjalne rozwiązania, dzięki którym Twoja firma będzie mogła dalej intensywnie się rozwijać. Katalog świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • wsparcie w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz środków z krajowych programów
  • analizę potrzeb finansowych firmy
  • przygotowanie dokumentacji kredytowej
  • wsparcie w ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez instytucje kredytowe
  • pomoc w negocjowaniu warunków finansowania
  • możliwość zaaranżowania spotkania z inwestorami
  • stworzenie budżetu przedsiębiorstwa

Współpracując z nami masz pewność, że wszelkie formalności zostaną prawidłowo dopełnione, a prawdopodobieństwo zdobycia funduszy znaczenie się zwiększy. Przekonaj się jakie rozwiązania możesz zastosować w swojej działalności.