wybrać formę prawną działalności

Jednym z pierwszych wyzwań stojących przed przedsiębiorcą jest podjęcie decyzji o wyborze formy prawnej w jakiej będzie prowadził swoją działalność. Moment ten jest niezwykle istotny, ponieważ może zaważyć o powodzeniu podejmowanego przedsięwzięcia.

Decydując się na wybór konkretnego modelu trzeba mieć świadomość konsekwencji jakie implikuje. W szczególności należy zwrócić uwagę na koszty związane z funkcjonowaniem takiego podmiotu oraz skutki na płaszczyźnie podatkowej. W ramach naszej oferty znajduje się:

  • analiza potrzeb przedsiębiorcy

  • badanie funkcjonujących modeli rynkowych

  • przedstawienie zalet i wad dostępnych rozwiązań

  • wskazanie konsekwencji finansowych i podatkowych dostępnych modeli

  • pomoc w przygotowaniu dokumentacji wymaganej do założenia firmy
  • wsparcie w tworzeniu regulaminów, statutów oraz innych aktów o charakterze wewnętrznym

O wiele łatwiej jest rozwijać swoje przedsiębiorstwo mając u boku doświadczonego partnera. Z nami szybko i bezpiecznie postawisz pierwsze kroki w świecie biznesu.