skomercjalizować wyniki badań naukowych

Proces transferu rezultatów prac badawczo-rozwojowych do przedsiębiorstw, na podstawie których wdrażane są konkretne rozwiązania w sferze technologicznej, produkcyjnej bądź organizacyjnej nazywany jest procesem komercjalizacji.

Sukces rynkowy innowacji zależy w dużej mierze od samych przedsiębiorców podejmujących kluczowe decyzje już w fazie planowania projektu. Umiejętne zharmonizowanie działań na wszystkich płaszczyznach (finansowanie, wdrażanie, nadzorowanie) wymaga czasu i zaangażowania. Wsparcie naszego zespołu obejmuje:

  • pomoce w pozyskaniu środków na komercjalizację badań naukowych
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
  • nadzorowanie procesu aplikacyjnego oraz reprezentacja klienta w kontaktach z właściwą instytucją
  • pomoc w uzyskaniu patentów, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych

Wspólnie z zespołem Equity Labs z powodzeniem wdrożysz w swojej firmie innowacyjne rozwiązania. Pomagamy na każdym etapie realizacji projektu.