O nas.

Świadcząc nasze usługi zapewniamy bezpieczeństwo i dyskrecje na każdym etapie współpracy. Dbamy o naszych klientów.


 O nas.

Zapewniamy  kompleksowe  wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu silnych organizacji. Pomagamy przedsiębiorcom w obszarach związanych z  zarządzaniem ryzykiem, planowaniem strategicznym czy restrukturyzacją. Posiadane doświadczenie i umiejętności pozwalają na osiąganie znakomitych rezultatów.

Nasz zespół ekspertów ciągle poszerza swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych. Dzięki temu możemy tworzyć rozwiązania spełniające oczekiwania naszych klientów, zgodne z najnowszymi nurtami i aktualnym stanem wiedzy.

Ponadto prężnie współpracujemy z przedsiębiorcami nad prowadzeniem biznesu społecznie odpowiedzialnego. Zachęcamy naszych partnerów do dzielenia się swoim doświadczeniem z przedstawicielami start-upów i środowisk naukowych. Wierzymy, że realizacja wspólnych projektów generuje dla każdej ze stron wiele korzyści.

Wizja.

Firma Equity Labs stanie się jedną z wiodących firm doradczych w regonie Europy Środkowo-Wschodniej specjalizującej się w doradztwie strategicznym, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Cele strategiczne.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2018-2022 firma Equity Labs podejmuje działania obejmujące:

_poszerzenie zakresu usług o projekty obejmujące restrukturyzację przedsiębiorstw i partnerstwo publiczno-prywatne
_wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie obsługi klienta           
_inwestycje w kadrę pracowników i nowoczesną infrastrukturę biurową             
_współpracę z instytucjami naukowymi nad projektami związanymi z podnoszeniem rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP
_stworzenie kultury organizacyjnej opartej na współpracy i trwałych relacjach z partnerami biznesowymi

Oferta.

 • _doradztwo strategiczne
 • _restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • _fuzje & przejęcia
 • _podatki
 • _zarządzanie zmianą
 • _projekty R&D
 • _księgowość & kadry
 • _analiza finansowa
 • _wsparcie dla start-upów

Referencje naszych klientów.

"Rzetelność i szeroka wiedza ekspertów Equity Labs - oto powody, dla których od dwóch lat wspierają nas w transakcjach handlowych z naszymi klientami "(Bartek Witek, Balsamstudio). 

"Kilka wspólnych i zakończonych sukcesem projektów pozwala mi zostawić 5  gwiazdek dla tego doświadczonego i efektywnego zespołu" (Bartosz Wogórka, Tape International).

Piotr
Sierdziński General Manager

In

Biografia.

Prezes zarządu Equity Labs od 2013 roku. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji na rynku kapitałowym oraz w obrocie gospodarczym, zdobyte w m.in. w spółkach Reuters Ltd, Dom Maklerski IDM S.A., Oles & Rodzynkiewicz Kancelaria Radców Prawnych oraz FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo, w 2012 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Odpowiedzialny za kontakty zagranicznymi klientami i transakcje M&A.

Specjalizacja:

 • _due diligence, prospekty emisyjne
 • _prawo gospodarcze, administracyjne, podatkowe
 • _umowy inwestycyjne, w tym na badania i rozwój

Zapytaj eksperta.

Katarzyna
Maresz R&D Manager

In

Biografia.

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: analityka medyczna, 1998). Doktorat w  dziedzinie nauk biologicznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ (2002). Staż naukowy w Laboratorium Immunologii Komórkowej i Molekularnej Blood Research Institute, Milwaukee, WI, USA (2003-2006). 2009-2012 adiunkt naukowy na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach realizacji projektu badawczego. Prezes Zarządu i konsultant naukowy Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia.

Specjalizacja:

 • _realizacja projektów R&D
 • _opiniowanie projektów badawczych
 • _kontakty z instytutami naukowymi

Zapytaj eksperta.

Artur
Drzystek Finance Manager

In

Biografia.

W Equity Labs zajmuje sie nadzorem nad pionem finansowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu różnymi obszarami przedsiębiorstw oraz we wdrażaniu projektów strategicznych, w  takich firmach jak: Delphi Poland, Fiat Powertrain Technologies, Eurocent S.A., Salumanus Sp. Z o.o., Proseat sp. Z o.o. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz AGH w Krakowie na kierunkach zarzadzania finansami. Ukonczył takze studia Executive MBA organizowane przez POU i Oxford Brookes University w Wielkiej Brytanii. Odpowiedzialny za projekt Scandinavian Clinic.

Specjalizacja:

 • _strategie finansowe i transformacja funkcji finansowej
 • _wzmacnianie pionów finansowych w firmach
 • _analizy i modele finansowe

Zapytaj eksperta.

Konrad
Siekierda Project Manager

In

Biografia.

Współpracuje z zespołem Equity Labs od 2016 roku. Wspiera klientów w transakcjach akwizycyjnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz  budowaniu strategii biznesowych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych Fuzje i  Przejęcia Przedsiębiorstw oraz Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2016 r. zdał egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Specjalizacja:

 • _fuzje & przejęcia przedsiębiorstw
 • _budowanie strategii biznesowych
 • _restrukturyzacja przedsiębiorstw

Zapytaj eksperta.