zastrzec patent, znak towarowy, wzór użytkowy

Kolejnym etapem po zbadaniu zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej w przypadku znaku wzoru użytkowego jest decyzja o złożeniu wniosku w urzędzie patentowym.

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wymaga często specjalistycznej wiedzy technicznej, znajomości branży oraz wymagań stawianych przez same organy rejestrujące. Ponadto może okazać się, że przedłożona przez nas koncepcja jest podobna do rozwiązań dostępnych na rynku. Zespół Equity Labs oferuje pomoc w zakresie:

  • uzyskania patentu na wynalazek
  • uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy i znak towarowy
  • uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, oznaczenie geograficzne oraz topografię układu scalonego
  • przygotowania wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
  • koordynowania procesu rejestracyjnego przed właściwym urzędem patentowym

Współpracując z nami skutecznie zabezpieczysz swoje prawa nie tylko w Polsce, ale również w innych regionach świata.