zrestrukturyzować firmę

Niekiedy, ze względu na okoliczności od nas niezależne, prowadzona przez nas firma zaczyna mieć liczne problemy. Pojawiają się trudności z utrzymaniem płynności finansowej, spada sprzedaż, tworzy się silna konkurencja na rynku, rosną koszty produkcji i pracowników. W takich sytuacjach koniecznym rozwiązaniem jest podjęcie szybkich działań w celu uchronienia firmy przed negatywnymi konsekwencjami.

W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania pozwalające na zmianę kierunku i powrót na właściwą ścieżkę rozwoju poprzez:

  • znalezienie optymalnych źródeł finansowania przedsiębiorstwa
  • opracowanie strategii restrukturyzacji 
  • stworzenie nowego, efektywnego modelu biznesowego
  • reorganizacje sposobu zarządzania firmą
  • wdrożenie procesów podnoszących wydajność pracowników
  • wprowadzenie procesów poprawiających jakość usług i produktów
  • zbudowanie zespołu odpowiedzialnego za prawidłowe implementowanie zmian

Dodatkowo nasi partnerzy mogą liczyć na merytoryczne wsparcie w tworzeniu planów ekspansji zagranicznej. Mamy doświadczenie i niezbędną wiedzę w budowaniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych działających na międzynarodową skalę.