zapewnić obsługę kadrowo-ksiegową

Zapewnienie rzetelnej obsługi kadrowo-księgowej stanowi podstawowe zadanie każdego przedsiębiorstwa. Prawidłowe wypełnienie obowiązków bilansowych, podatkowych i ubezpieczeniowych  przez inny podmiot przynosi szereg korzyści. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć możliwość skierowania całej uwagi i wysiłków na rozwijaniu podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Właściwa dystrybucja obowiązków, w tym outsourcing części z nich, może przyczynić się do zwiększenia wydajności i efektywności podejmowanych działań. Do katalogu świadczonych przez nas usług należy:

  • prowadzenie KPiR
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • przygotowanie deklaracji na potrzeby podatków dochodowych oraz VAT
  • rozliczenia z ZUS
  • weryfikacja danych księgowych i finansowych
  • obsługa kadrowa pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • wsparcie w przypadku kontroli skarbowej

Oferowane przez nas wsparcie obejmuje podmioty dysponujące innowacyjną technologią, know-how lub unikalnym produktem. Szczególnie zapraszamy firmy zainteresowane bliższą współpracą.