Jak uzyskać patent lub zastrzec znak towarowy?

Jednym z elementów dobrej strategii biznesowej jest odpowiednie zabezpieczenie praw własności intelektualnej. Wbrew powszechnie panującej opinii nie tylko przedsiębiorstwa dysponujące innowacyjnymi rozwiązaniami powinny zadbać o właściwą ochronę. Uzyskanie patentu lub prawa ochronnego ma niebagatelny wpływ na pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz działa pozytywnie na wycenę spółki oraz jej atrakcyjność w oczach potencjalnych inwestorów.

Posiadamy międzynarodowe doświadczenie w uzyskiwaniu patentów, znaków towarowych, znaków użytkowych oraz innych praw własności intelektualnej. Nasi eksperci dokonają za Ciebie badania zdolności patentowej wynalazku oraz przeprowadzą, od początku do końca, całe postępowanie przed wybranym urzędem patentowym.

Napisz do nas, żeby otrzymać więcej informacji - kontakt.